KAWASAKI

KAWASAKI
STOCK LIST

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
 
年式:2016年
走行:12,061km
価格ASK

KAWASAKI
GPZ900R
NINJA A12
年式:2000年
走行:unknown
価格ASK

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
 
年式:2017年(2016model)
走行:3,324km
価格ASK

KAWASAKI
Z400 [J3]
 
年式:2024年(1982model)
走行:38,278km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR750
Final Edition
年式:2007年
走行:32,239km
価格ASK

KAWASAKI
W650 [A7]
for Rockers
年式:2006年
走行:19,700km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR1100 [A3]
 
年式:1994年
走行:21,938km
価格ASK

KAWASAKI
KZ650 [B3]
 
年式:2021年(1979model)
走行:10,834mile
価格ASK

KAWASAKI
Z1100R
 
年式:1984年
走行:42,290km
価格ASK

KAWASAKI
Z1000R-2 [R2-UScolor]
EURO仕様
年式:2003年(1983model)
走行:20,592mile
価格ASK

KAWASAKI
Z1000R-2 [R1color]
EURO仕様
年式:2023年(1983model)
走行:41,645km
価格ASK

KAWASAKI
750Turbo
(GPZ750ターボ)
年式:1995年(1984model)
走行:22,504mile
価格ASK

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
欧州仕様
年式:1996年(1993model)
走行:40,732km
価格ASK

KAWASAKI
NINJA H2 CARBON
Final model
年式:2021年
走行:4,330km
価格ASK

KAWASAKI
NINJA H2 CARBON
Final model
年式:2021年
走行:3,273km
価格ASK

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
A11
年式:1998年
走行:unknown
価格ASK

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
A16 Final Edition
年式:2003年
走行:42,833km
価格ASK

KAWASAKI
GPZ1000RX
[ZX1000A2]
年式:1987年
走行:31,433km
価格ASK

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
逆車
年式:1994年
走行:24,584km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR X
Final Edition
年式:2010年
走行:4,656km
価格ASK

KAWASAKI
Z1000 カスタム
海外向けモデル
年式:2010年
走行:37,852km
価格ASK

KAWASAKI
ZZ-R1100 [C3]

年式:1992年
走行:29,833km
価格ASK

KAWASAKI
Z750TWIN
LTD CSR
年式:1982年
走行:28,354mi
価格ASK

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
Special Specification
年式:2012年
走行:7,388km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR1100
(ワンオーナー車)
年式:2005年
走行:2,059km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:1997年
走行:25,671km
価格ASK

KAWASAKI
Z650LTD

年式:1980年
走行:16,685km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:1992年
走行:21,784km
価格ASK

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:1992年
走行:41,755km
価格ASK

KAWASAKI
Z550FX-B3

年式:2024年(1982model)
走行:unknown
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z900RS
[GPZ900R Ninja A8 Style]
年式:2020年
走行:1,182km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z750FOUR-D1
Full Restoration
年式:1978年
走行:36,960km(O/H済み)
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA(A8)

年式:1991年
走行:32,937km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
マレーシア仕様
年式:2000年(1999model)
走行:28,422km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR400 MkII
Custom
年式:1992年
走行:20,310km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA 1000SX

年式:2020年
走行:9,028km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
US仕様
年式:2018年
走行:3,327km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1000R-2
EURO仕様
年式:2023年(1983model)
走行:49,883km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:2005年
走行:Custom meter
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA

年式:2001年(1999model)
走行:17,976km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1000P/POLICE1000
[KZ1000-P13]
年式:2017年(1994model)
走行:unknown
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z400LTD

年式:1980年
走行:10,097km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z400FX [E2]

年式:1980年
走行:11,705km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
東南アジア仕様
年式:2015年
走行:6,563km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZXR400

年式:1993年
走行:1,101km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
インタークーラー改
年式:2015年
走行:7,040km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1000J
(J2 US仕様)
年式:2022年(1982年)
走行:27,898mile
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z750FX II
Custom
年式:1980年
走行:Custom meter
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:2007年
走行:6,651+28,100km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
東南アジア仕様
年式:2015年
走行:18,856km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
CARBON
年式:2018年
走行:371km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZZ-R1400 逆車マレーシア
仕様 ブライト正規
年式:2006年
走行:35,058km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-6R ABS
KRT Edition 逆車
年式:2016年
走行:4,702km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ600R

年式:1986年
走行:8,427km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZZ-R1100 D型

年式:1993年
走行:29,459km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2 SX SE

年式:2018年
走行:3,112km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
CS250
CASUAL SPORTS
年式:1985年
走行:34,331km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZXR750

年式:1993年
走行:10,984km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
VERSYS 1000 SE

年式:2020年
走行:31km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R ABS SE

年式:2020年
走行:10,571km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R
ABS 逆車
年式:2020年
走行:2,742km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1-R AC
SANCTUARY
年式:1978年
走行:Custom meter
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG

年式:2015年
走行:9,612km
価格ASOLD OUT

KAWASAKI
Z1100GP
Lawson custom
年式:1982年
走行:33,317km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZZ-R1100 D型

年式:1995年
走行:29,642km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z250LTD

年式:-
走行:18,363km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA

年式:1994年
走行:28,197km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
Final Edition
年式:2017年
走行:4,490km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2

年式:2016年
走行:14,175km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:1992年
走行:30,323km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG

年式:2009年
走行:27,253km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R
ABS KRT Edition
年式:2016年
走行:9,806km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA

年式:1994年
走行:57,492km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1000J
Full Restoration
年式:1981年
走行:Custom meter
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR400χ

年式:2007年
走行:2,425km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R SE

年式:2020年
走行:2km (未使用)
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG カワサキ
正規取扱店特別仕様車
年式:2012年
走行:16,087km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
Final Edition
年式:2016年
走行:Custom meter
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-6R ABS
KRT Edition
年式:2016年
走行:10,559km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA

年式:1993年
走行:8,092km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200R カワサキ
正規取扱店200台限定生産
年式:2006年
走行:20,483km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R

年式:2013年
走行:31,868km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA(A8)

年式:1991年
走行:5,347km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z900RS

年式:2017年
走行:5,357km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z900RS

年式:2020年
走行:1,297km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2

年式:2016年
走行:15,500km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z900RS
CAFE
年式:2018年
走行:5,575km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
Final Edition
年式:2017年
走行:4,797km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100

年式:1992年
走行:14,898km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-14R
ABS OHLINS Edition
年式:2014年
走行:14,895km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA 1000 ABS
ディーラー車
年式:2020年
走行:1,490km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
W1S

年式:1970年
走行:11,494km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA A8
公認GPZ1000RXエンジン
年式:1991年
走行:Custom mileage
価格SOLD OUT

KAWASAKI
KZ650

年式:1980年
走行:20,532km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR750

年式:2004年
走行:23,432km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2 東南アジア仕様
ブライト正規
年式:2015年
走行:21,193km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-14R
ABS High Grade
年式:2019年
走行:274km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2 SX SE+
ディーラー車
年式:2020年
走行:42km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA 1000 ABS

年式:2019年
走行:795km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
特別仕様車
年式:2016年
走行:8,231km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA 1000 ABS
 
年式:2018年
走行:16,815km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200R

年式:2002年
走行:23,358km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z1000 D型 逆車

年式:2012年
走行:14,491km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100
 
年式:1992年
走行:38,907km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200R
 
年式:2007年
走行:16,437km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
VULCAN 650SA

年式:2019年
走行:2,505km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
Z900RS

年式:2019年
走行:264km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
W800
Chrome Edition
年式:2013年
走行:9,398km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
GPZ900R NINJA
A12 マレーシア仕様
年式:2000年
走行:17,494km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA H2
 
年式:2015年
走行:13,072km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZZ-R1400 ABS
High Grade
年式:2016年
走行:10,109 km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
400RS
 
年式:1974年
走行:9,222km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1200DAEG
 
年式:2017年
走行:17,640km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
KSR110-E
custom
年式:2014年
走行:875km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR1100
 
年式:1992年
走行:3,758km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
NINJA ZX-10R
ABS KRT Edition
年式:2019年
走行:3,985km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZEPHYR750
Final Edition
年式:2007年
走行:9,601km
価格SOLD OUT

KAWASAKI
ZRX1100
 
年式:1999年
走行:45,272km/Custom
価格SOLD OUT


コメントは受け付けていません。